Klik hier voor pagina 7Klik hier voor de Homepagina

 

 

nu ziet ons erf er in de zomer zo uit en hebben wij onze privacy.

 

 

De Kerstboodschap

Komt allen te samen
komt allen bijeen.
Om met elkander te beamen
Kerstfeest viert men nooit alleen.
 
Laat ons samendrommen
tijdens dit Kerstgebeuren,
zonder een ander te keuren,
wars van titels of adeldommen.
 
Om dan een ieder te aborderen
en als medemens te accepteren.
Zodat de Kerstgedachten
elk leed zal verzachten.
 
Laat ons gezamenlijk onderschrijven,
dat het vrede op aarde dient te blijven.
Daar `t streven naar macht
nog nooit vrede heeft gebracht.
 
Wanneer wij beseffen, dat bij elke strijd,
we slechts ons zelve treffen.
Pas dan kan de Kerstboodschap ons leren;
hoe wij de aarde dienen te beheren.
DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

Ons dorpsplein in Kerstsfeer
 
 
Ons dorpsplein
Sneeuwvlokken dwarrelen neer.
Zij doen wereld verkleuren.
Zij scheppen een serene sfeer,
voor het komend Kerstgebeuren.
 
Op het dorpsplein
is een hoge boom geplant.
Uit een heel ver land.
Versiert met tierelantijn.
 
Haar lichtjes flonkeren,
wanneer het gaat donkeren
Het angelus klinkt in het duister
en geeft aan het Kerstmis luister.
 
Het is Kerstmis
tweeduizend zeven
die wij in vrijheid mogen beleven
terwijl dat niet overal zo is.
 
Zo zijn er ook nu weer landen
waar het te gevaarlijk is
om er een kaarsje te laten branden.
Daar viert men Kerstmis in duisternis.
 
Daar wapenhandelaren
zich in de handen wrijven,
wanneer hun wapens schieten blijven
en slechts met de Kerst even bedaren.

Het is de zucht naar macht
die zoveel onheil bracht.
Terwijl ons dorpsplein
symboliseert hoe het overal op de wereld zou moeten zijn
DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

 

 

                                        Een gouden doosje                                            
 
Ik zie een kerstboom Oh zo mooi
bepoederd met sneeuw en vol met gouden ballen.
Echte kaarsjes vervolmaken haar tooi
terwijl ik buiten de sneeuwvlokjes zie vallen.
 
In die boom hang ik voor een ieder een gouden doosje.
Een doosje vol met liefde en geluk.
Het hangt daar naast een gouden roosje.
Voor jullie kan de Kerst nu niet meer stuk.
 
Het doosje dat geeft jullie warmte en licht,
in deze donkere dagen
 geeft `t de Kerst een nieuw gezicht
en doet het elk leed vervagen.
 
Maar in onze aardse sfeer
is alles rank en teer 
en gaat liefde en geluk
zo heel gemakkelijk stuk.
 
Daarom moeten jullie op dat doosje erg zuinig zijn.
Ook al is het nog zo klein
het is met liefde voor jullie allen gemaakt,
opdat het je met Kerst gelukkig maakt.
 
En mocht er iemand met Kerst zo eenzaam zijn,
dat hij of zij daarom een traan moet laten;
neem dan dat gouden doosje van mijn
want je kunt er echt mee praten.
 
Als het Nieuwe jaar dan gloort
en het doosje jullie nog steeds bekoort.
Hang het dan met zijn gouden draad
op een plaatsje waar het nooit misstaat.
DdJ.
 
            

tussenvoegsel

 

 

Het trommelaartje
 
 
Bij `t Kerstgebeuren hoort men niet te treuren.
Alle kerken openen dan hun deuren.
De mensen slaan aan het versieren,
om alzo het feest te vieren.
Men laat zich met glitter omringen
en gaat ter kerke om te zingen.
 

DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

 

Speciaal voor Kerstmis schreef ik
een kerstliedje op een voor ons
allen bekende wijs.

Midden in de winternacht

 
Midden in de winternacht
zag men een trommelaar lopen.
Die met zijn trom de boodschap bracht;
van hoe het was gelopen.
`s Nachts dan zingen de vogels niet
`t is zijn trom die uitkomst biedt.
Hoort de trom dus aan
als zijn roffels slaan.
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen.
Christus is geboren.
 
Vrede wil hij overal.
komt dus nu te samen
opdat `t eens gebeuren zal
hoe moet hij dat beramen.
`s Nachts dan zingen de vogels niet
`t is zijn trom die uitkomst biedt.
Hoort de trom dus aan,
als zijn roffels slaan.
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen.
Christus is geboren.
 
Dapper door de sneeuw en ijs
loopt hij met zijn trommel.
Hij wilde het aardse paradijs
deze nacht zou komen.
`s Nachts dan zingen de vogels niet
`t is zijn trom die uitkomst biedt.
Hoort de trom dus aan,
als zij roffels slaan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen.
Christus is geboren.
 
Zijn roffel hoort men reeds van ver
hij trommelt in het duister,
maar de dag is niet meer ver
leg uw oor ten luister.
Om op zijn boodschap in te gaan
om met elkander saam te gaan.
Hoort de trom dus aan
als zijn roffels slaan.
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
 
Hoort zijn boodschap toch eens aan
wellend uit het duister,
sluit u allen bij hem aan
verstop u niet; maar luister.
Vrede doet een ieder goed
proef hiervan toch eens het zoet.
Hoort de trom dus aan
als zijn roffels slaan
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
 

DdJ.

 

Maar zijn vredesroffel slaat niet aan
de aarde wordt geen paradijs
de mensen blijven in hun waan
zij zijn veel te eigenwijs
Het is het trommelaartje op de straat
die verdrietig verder gaat
Hij gaat dapper voort
met trommelen in het duister
maar zijn bede, die wordt niet verhoort
zijn trommel vindt geen luister.

Dd J.
tussenvoegsel


 

Kerstmis
 
 

Kerstklokken tingelend en met brom
bejubelen de Kerst alom.
Het kerstfeest als `t feest van vrede op aard,
waar de mens zich steeds weer blind op staart.

Opgeluisterd met kerstbomen en stallen
om na `t feest weer snel de vuisten naar elkaar te ballen.
Als op de Kerstnacht de kanonnen staken
probeert men daarna elkander weer snel te raken.
 
Ere zij God in de hogen
zonder elkander te kunnen gedogen,
wars van kommer en van smart
treft men de ander in het diepste van zijn hart.

Dit maakt de mens als evenbeeld van God
tot speelbal van zijn eigen lot.
Blind voor humor of satire
wil zij enkel overwinningen vieren.
 
De donkere dagen voor de Kerst;
maken van dit feest een scherts.
Daar na deze feestelijke dagen
de drang naar vrede snel zal vervagen.
DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

 

 

 

Kerstmis voor een ieder

Op dit Wereld Wijde Webbord
stuur ik jullie mijn wensen onverkort.
Hopend dat wij betere tijden krijgen.
Dat overal de kanonnen voor altijd zullen zwijgen.
 
Dat soldaten hun geweren worden ontnomen,
opdat zij niet meer tot schieten komen.
Dat `t het leger wordt tot een hulpgroep;
die reageert op elke hulproep.
 
Zodat `t voor een ieder Kerst zal zijn.
Het feest van jou en mijn.
Dan wanneer op heel de wereld vrede is;
ja pas dan vieren wij echt Kerstmis
DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

 

Mijn Kerstboom

 
 
In de Kerstboom die ik heb staan
daar in heb ik zonder dralen
allemaal gouden ballen in gedaan
en gaan de kaarsjes aan
dan hangen zij te stralen.
 
Een gouden bal voor elk lid
die in ons schrijversgroepje zit
al is zij of hij nu zwart of wit
want ik vond dat al mijn schrijvervrienden
zo`n gouden bal verdienden.
 
In elke bal deed ik een groet
voor allen die ik op de list ontmoet
 want Kerstmis is er voor ons allen
Kerstmis is er voor iedereen
daarom deed ik een Kerstgroet in die ballen.
 
Ook verpakte ik in elke bal
de wens voor iedereen
dat u allen een mooie Kerst beleefd
al bent u nu samen of alleen.
het toch echt Kerstfeest wezen zal.

DdJ.

 

 

tussenvoegsel


Gemaakt voor onder de kerstboom van een vertwijfelde moeder
die het Kerstfeest niet meer wild vieren .  

 

Stille nacht, heilige nacht

Waar ben jij die op me wacht.

Ik kan je maar niet vinden,
terwijl ik jou toch zo beminde.
Jij bent altijd in mijn gedachten
ik wil je niet langer laten wachten.
Ik ben hier en jij bent daar.
  Terwijl ik steeds naar boven staar,
ga ik vaak in gedachten
naar dat moment,
dat jij met jouw overmoedigheid
de pijn in mij wilde verzachten.
Je gedroeg je altijd als een vent
verbeet de pijn en lachte.
Je accepteerde zelfs je lot
en samen baden wij tot God,
om de pijn wat te verzachten
en met jou arm dan om mij heen
wist ik als moeder;
jij komt bij onze hoeder,
jij laat mij nooit alleen.
altijd zullen wij bij elkander zijn,
al is het maar in gedachten.
Wij hoeven nu niet langer meer te wachten.
Nu zijt welle kome, Jesu lieve Heer.
na deze gedachten vier ik het kerstfeest weer.
en heb het toch weer fijn,
omdat je er toch altijd in gedachten bij zult zijn.
Daarom maak ik nu zonder schroom,
alsnog voor ons beiden
een mooi verlichte kerstboom

                       DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

 

gemaakt i.v.m. een gedichtenopdracht

Wat wensen wij elkaar
 
Wat zouden wij als mensen
voor het nieuwe jaar elkander moeten wensen,
om met die wens van mens tot mens
te komen met een originele wens?
 
Ieder jaar is het `t zelfde liedje.
Je geeft hem een hand
en een kus aan Fietje
met een wens die in vergetelheid verzand.
 
Met een "Hallo gelukkig nieuw jaar."
Zijn we dan al heel gauw klaar.
Of  "Ha Jan nog de beste wensen
voor jouw en al je medemensen."
 
Daarna worden goede voornemens uitgesproken
doch voor de haan driemaal heeft gekraaid
zijn die alweer gebroken
en heeft men alles weer teruggedraaid.
 
Een Nieuwjaarswens als een slogan
die men ieder jaar weer gebruiken kan,
brengt de mensen in 't nieuwe jaar
niet nader tot elkaar.
 
Maar ja wat moeten we dan elkander zeggen,
of waar moet men de nadruk op gaan leggen.
Zijn woorden dan wel zo opportuun,
of valt er dan een vacuüm
 
Ja het is wel heel normaal
dat het gesproken of geschreven woord
bij onze wensen hoort
doch doe dit niet al te verbaal
 
Laat de mensen voelen
wat wij echt bedoelen.
laat het klinken als een harte wens
gemeend van mens tot mens.
DdJ.


tussenvoegsel

terug naar boven

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op:
vrijdag 25 maart 2016