Klik hier voor pagina 5-2Klik hier voor de Homepagina

 

 

 

Om te behulpzaam te zijn bij het vele werk dat onze mindervalide kleindochter van de ouders eiste en wij daarvoor steeds heen en weer reden, zijn wij toen verhuisd naar Nw.-Beijerland. Dit bracht veel werk met zich mee, o.a. het tuinhuisje moest ik plank voor plank afbreken en nummeren en daarna in Nw.-Beijerland weer opbouwen. De schutting
die u op de erfgrens ziet, die stond er al en was er jaren terug op kosten van de vorige bewoonster en de buren neergezet. Nu drie jaar lang hebben wij zo naast elkaar gewoond en hadden over en weer goed contact en hielpen de buren waar wij konden, daar de buurman suggereerde dat hij het zwaar in zij rug had en  ook veel ouder was dan wij. Zo deed ik, samen met de buurman die links van ons woont, zijn vuilcontainer buiten zetten en zijn tuin onderhouden en regelmatig water geven. Ook bracht ik regelmatig zijn oud papier naar
de voetbal. Ook deed de buurvrouw die links van ons woont, elke week voor en achter de ramen bij hen zemen en kwam zij elke dag even langs voor een gezellig praatje met de buurvrouw.  Echter opeens mocht ik niets meer vast maken aan onze kant van de schutting. Toen wij daarop een keer thuis kwamen toen was  een vogelkooitje van ons van de schutting gesloopt en lag het op onze tuintafel. Tevens was de schutting, daar waar het kooitje had gehangen met zwarte verf onder gekliederd. Toen zijn wij de andere buren en ik gelijk gestopt met onze werkzaamheden voor hen.

 

 

 

De SYMFONIE van het leven

                 
De symfonie van het leven is een gegeven 
voor hen die hem willen horen.
Het begeleidt ons in het leven
en laat zich niet verstoren.
 
Nooit komt hij tot bedaren,
vindt steeds de juiste snaren,
het is een onbeschreven melodie
voor onze eigen fantasie.
 
Zo als de klanken van violen
met een realistische frivoliteit
weerklinken als symbolen,
van onze menselijke lichtzinnigheid.
 
terwijl vertederende pianotonen
weerbarstigheid onttronen,
zijn het de harp zijn snaren
die onze dissonantie verklaren.
 
Al is het instrument nu nog zo klein,
het laat van zich horen
bij elk refrein
dat zojuist weer is geboren.
 
Van die symfonie in het geheel
verkrijgt een ieder toch zijn deel.
Zo vindt men in iedere trombone
toch weer de gelijke tonen.
 
Van het concert des levens
krijgt men vooruit nooit de gegevens.
Want zelfs met een miljoen megabyte
kan men nog niet vooruit zien in de tijd.
DdJ.
 

tussenvoegsel

 

orkest

De melodie

 
                                                                                                                                                    
Op mijn slaapkamer staat een kleine tv
vanuit mijn bed kijk ik vaak heel te`vree.
De tv staat dan in time set,
dat regel ik vanuit mijn bed.
 
Het is `t  orkest, verkleind tot de grote van mijn beeld,
die voor ik slapen ga mijn aandacht steelt.
 De muziekanten brengen heel gedreven
de gevoelssnaren van de dirigent in melodie tot leven.
 
De orkestleden maken van zijn gebaren
een vloeibaar geheel om in mijn slaap te bewaren.
Mijn ogen absorberen de bewegingen op het scherm,
 samen met het geluid zie ik de beeltenis van een libellenzwerm.
 
Als één van die libellen zweef ik weg op de muziek.
Gedreven op die muzikale golven fladder ik heel ludiek,
van noot tot noot, door die mooie symfonie
als een ervaren musici.
 
Over meevoeren en vervoering gesproken
als de magie van samenspel is ontloken
tussen dirigent, musici en tonen;
zal het publiek hen met applaus belonen.
 
Als dan het einde nadert zoals voorspelt,
daar de sleeptimer is ingesteld.
Manen mijn libellenvleugels mij tot rust
en word ik door de muziek in slaap gekust.
       DdJ.

 

tussenvoegsel

 

 

Een nieuwe dag

Een nieuwe dag breekt aan
een dag waarop wij verder moeten gaan.
Met dat wat wij gisteren voor nu lieten staan.
Ge kunt er dus gelijk al mee beginnen.

Sla terug de dekens die u bedekken
en begin heel voorzichtig met de benen iets te strekken,
wrijf zachtjes de ogen uit met uw rechterhand

en kijk of dat u werkelijk terug bent uit `t dromenland.

Doe dan langzaam een paar schreden;
oppassend dat elk opstakel wordt gemeden.
Treed weer toe tot de dagelijkse realiteit;

soms opgelucht, daar `t u van een nachtmerrie bevrijdt.
En bezorgt de nieuwe dag u soms een kater,
dat is dan van het vele bier en niet van`t water
Maar schep toch vreugde in dees dageraad
Als ge op uw schreden verder gaat.


DdJ.

 

tussenvoegsel

 

 

 Op tijd

                                                                                                                                                            

Eindelijk  ben ik eens een keer op tijd,
maar dat is omdat het mes aan twee kanten snijdt.
Want als ik klaar ben met deze welterusten mail,
kan ik net als jullie lekker onderzeil!!!!

Na een dag van vele huishoudelijke plichten
en het maken van enkele gedichten,
is het nu weer mooi geweest.
Het maakt `t slapen tot een feest.

Was u vandaag niet zo actief,
wees dan in bed eens erg lief.
`t Zal uw partner zeer verblijden,
en haar of hem van de dagelijkse druk bevrijden.

Want morgen komt er weer een nieuwe dag,
een dag vol huiselijke zorgen.
Maar  met de steun die men van elkaar verwachten mag;
voelt men  zich toch  echt geborgen.
DdJ.

 

tussenvoegsel

 

 

Homo proponit, Sed Deus disponit
De mens wikt, God beschikt 

Sneeuwklokjes

De sneeuwklokjes ontluiken
tussen `t lange wintergras en dichte struiken.
De lente komt er langzaam aan,
de winter maakt ruim baan.

Alles begint langzaam weer te groeien,
om wat later in de tijd
fleurig te gaan bloeien.
Het geen ons zeer verblijd.

 Het zijn dan weer de Tulpen en Narcissen.
die over de kleuren van het land beslissen
Maar `t zijn de Krokus en de Hyacint
die u reeds eerder vind.

 De ochtendstond is nog in nevelen gehuld,
maar de zon heeft geen geduld.
Zijn warme gloed
die doet het landschap goed.

  De natuur heeft zo zijn eigen wetten,
hij laat zich door de mens niet zetten.
Het zijn de  zon en ook de maan
die met de aarde zijn begaan.

 Als zij hun werk doen naar behoren
komt er steeds op nieuw een ochtendgloren.
De schepping staat nooit stil.
Het is zo goed, het is Zijn wil,

DdJ.

 

tussenvoegsel

 

 

De Nieuw dag 

Komt allen weer terug tot de werkelijkheid,
het is ook voor u weer de hoogste tijd.
Een nieuwe dag is aangebroken,
hij is nog onbesproken.

Doch men kan het niet te verhullen
u zult hem zelf moeten vullen.
Ga niet teloor in ledigheid,
doch zij tot daden weer bereid.

Een dag waarop een ieder zijns weeg weer gaat
en niets aan het toeval over laat.
Een dag vol nieuwigheid,
de dingen van gisteren zijn nu verledentijd.

Doe zoals bij het nieuwe jaar
besluit om op nieuw te beginnen
en u zelve voor goede voornemens te winnen.
Dan valt het begin u niet zo zwaar.

 Ook al zult u weer nieuwe tegenslag ervaren,
blijf steeds voor het goede een plekje bewaren.
Ook al ondervind u vaak tegenspoed,
die te overwinnen, is wat het leven voed..

Het is toch uw eigen leven
waaraan u invulling moet geven.
En ook al begint de dag dan met een traan,
recht steeds uw rug om verder te gaan.

 Want iedere dag is ons gegeven,
om hem in dankbaarheid te beleven.
Ook al zijn de druiven dan vaak zuur
zoek naar het goede, elk uur.

 Heeft u daar soms moeite mee,
vouw dan devoot en moeiteloos de handen
en laat alle hoop toch niet verzanden,
maar leef toch gelukkig en tevree.

DdJ.

tussenvoegsel

 

De avond

De avond is gevallen
het is tijd om te rusten voor ons allen

dus ga nu fijn naar bed
nadat u de wekker heeft gezet.

 Sla uw dekbed terug
en leg u neder op uw rug
na een dag van arbeid
is het fijn als uw bedje is gespreid.

 Berust in alle dagelijkse dingen
pas dan kunt u de nacht bezingen
buiten is het stil op straat
daar een ieder nu slapen gaat
.

 De maan kijkt op ons neer
met om hem heen wel duizend sterren
en morgen schijnt het zonnetje weer
maar dat is nog zo verre.

Geef u over aan de nacht
en aan de droom die op u wacht
laat hem langzaam tot uw komen
 `O het is zo heerlijk om te kunnen dromen.

DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

                                        De levensdraad en het refrein
 
                                                                                                                                                           
Zoals jij je in het niemandsland begeeft
opdat de herinnering herleeft
zoals jij door het verleden dwaalt
en dit steeds weer naar `t heden haalt.
 
Zo vind jij nooit de nodige rust
nadat je haar ten afscheid hebt gekust
vindt, al turend naar de horizon
berusting en een nieuwe levensbron.
 
Sluit af wat is geweest
haal haar niet steeds weer voor de geest
het maakt je maar verwart
sluit haar in een hoekje van je hart.
 
Terwijl de tonen van muziek
steeds leiden naar `t refrein
zal in het leven de mystiek
de leidraad naar de toekomst zijn.
 
Pak toch weer op de draad
daar het leven steeds weer verder gaat
maak ook zonder haar iets van dat leven
dit is de boodschap die ik je nu wilde geven.
DdJ.

 

 

tussenvoegsel

 

 

Het licht. 

De vogels roepen van af de daken
dat voor ons het licht  zal schijnen
waardoor schaduwen verdwijnen.
De schaduwen van het leven
vaak met verdriet omweven.
Een nieuwe dag met nieuwe glans,
biedt ons iedere dag een nieuwe kans,
om weer opnieuw te beginnen.
Dans het nieuwe leven in,
maak een nieuwe start en ga opnieuw beginnen
.

DdJ.

 

tussenvoegsel

 

 

Die mooie dag
 
Na heerlijk uitgeruste zijn,
is wakker worden ook weer fijn.
Wanneer de zon je begroet
als je de gordijnen open doet.
 
Je begint de dag
die je moet promoten
dan met een zoete lach
als alles door de zon is overgoten.
 
Het is de dag die je bemint
als hij zo goed begint
dan ben je heel te vree
je fluit dan met de vogels mee.
DdJ.

tussenvoegsel

terug naar boven

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op:
vrijdag 11 - 11 - 2017