Klik hier voor pagina 3Klik hier voor de Home pagina

 

 


                          
 Hier woonden wij in Puttershoek12 jaar                                                                                   kanonnen als versiering op ons                                                             De voortuin met spuitende dolfijn                                                                                                                                

 

 

 De spiegel

                                         

De spiegel in mijn hoofd
laat mij voelen,
laat mij proeven,
laat mij steeds zien,
en laat mij duidelijk horen;
mijn zijn, mijn doen en mijn laten.
Mijn herinneringen en mijn verlangens.
ja het is die spiegel die projecteert
hoe dat ik het leven heb verteerd
hij toont mij mijn doen en laten
en wat ik daarvan heb geleerd
DdJ.


tussenvoegsel

Mijnheer de haan

Zomertijd in `t kippenhok
 
De winter was voorbij
de kippen waren oh zo blij.
Zij scharrelden weer in de ren
en kakelden van hen tot hen.
 
Plots kwam daar meneer de haan
en ging te midden van zijn hennen staan
en na een paar maal kraaien,
stopten zij; met het naar wormen graaien.
 
 Toen sprak meneer de haan,
" het is nu uit met de pret.
Jullie dienen een uur eerder op stok te gaan,
want de klok wordt vannacht een uur vooruit gezet.
 
Ja en om nu te voorkomen
dat jullie op mijn kraaien;
je op de stok nog eens omdraaien;
heb ik de volgende maatregelen genomen.
 
Zij; die mijn kraaien hebben aangehoord
en daarna nog zitten te gapen,
of vindt, dat van hen de nachtrust wordt verstoort;
moeten voor straf in ren gaan slapen.
 
Deze maatregel heb ik genomen
daar de boer bij mij is gekomen
met de vraag, ons aan te passen aan hun norm
en mee te gaan in hun levensvorm.
 
Nu dames goede raad is duur
laat ons berusten in dat uur.
Probeer dus een uur voor dat ge gaat gapen,
reeds uw ogen te sluiten en te gaan slapen.
 
let wel de boer zijn wil is wet.
Als jullie weigeren eerder op stok te gaan,
dan mest hij jullie dik en vet;
om dan ras als kippenbout naar de polier te gaan."
 
De kippen kakelden vol vuur;
zij keken elkaar even aan
en ondanks het vroege uur
zijn zij toen zonder morren op stok gegaan.
DdJ. 

Kippen

tussenvoegsel

 

Vaderdag.


Straks is het dan Vaderdag,
een dag door de moeders ons geschonken.
Want na vele jaren Moederdag,
wordt er nu ook op een Vaderdag beklonken.

De schijnwerpers waren eerst alleen op de moeders gericht
zij werden verblijd met bloemen en een gedicht.
Die poster van weleer,
komt in mijn herinnering weer.

Een manneke met een bos bloemen fel van kleur
versierde elke bloemenwinkeldeur,
maar toen men ging genieten van een betere welvaart,
werd ook voor pa een Vaderdag aangekaart.

Voelde toen ma zich schuldig;
of werd de middenstand toen ongeduldig?
De herinnering daar aan,
is mij in die jaren toch ontgaan.

Maar het is mij nu om het even,
want Moederdag is het eigenlijk het hele jaar.
Steeds staat zij voor een ieder klaar,
zodat wij saam gelukkig leven.

Maar dat aan een Vaderdag
ook aandacht wordt gegeven,
is dat als men ma gedenken mag,
ook pa het dan wel mag beleven.

DdJ. 

tussenvoegsel

 


  OVERPEINZING

 

In het het kabbelend water
ontwaar ik een visioen.
Het visioen van mijn verleden
afgetekend tegen het heden.
 

Als een antwoord op de vragen
wie en hoe ik werkelijk ben.
Hierdoor begint `t licht te dagen,
waardoor ik mij zelve beter ken.
 

In de terugblik welk `t visioen mij gunt
kan ik duidelijk ontwaren,
dat een en ander beter had gekund.
Hetgeen mijn twijfels doen verklaren.
 

Zodat ik nu zeker weet
hoe een handgebaar en medeleven

gemakkelijk in liefde is tegeven; 
terwijl men juist die kleine dingen licht vergeet.

 DdJ. 

tussenvoegsel

 

 

INSPIRATIE
                                                                 
Ik kan de slaap niet vatten
ik lig mij zelf maar af te matten.
Zo vergaat het mij haast elke nacht
terwijl ik op inspiratie wacht.

Komt dat niet voor `t ochtendgloren,
nu dan begin ik weer gewoon van voren.
De dagen rijgen zich aan èèn
doch inspiratie krijg ik geen.

Ik zit dan maar te zitten
en vergeet om te gaan pitten.
Vaak gebeurt het dan overdag,
dat ik in slaap val wanneer het niet mag.

Ja het dichtersleven valt niet mee.
Heeft iemand soms een goed idee?
De zon en de maan heb ik reeds bedicht;
geven mij nu geen inspiratie maar wel licht.
 
Ook de bloemen heb ik reeds bezongen
en de golven in poëzie bedwongen
en ook de dieren in de natuur,
bedichtte ik vol vuur.
 
Waar over kan ik nu noch dichten,
wat kan ik nu nog op rijm belichten?
Het is intussen alweer nacht,
terwijl ik nog steeds op inspiratie wacht.
 
Ik laat het dichten voor wat het is,
want geen gedicht van mij; is geen gemis.
Ik neem een kloek besluit
en ga naar bed en zet m`n pc-tje uit.

DdJ. 

 

tussenvoegsel

 

Vertwijfeling

 
Vertwijfeld staar ik in het rond;
waar zijn dan toch die zinnen,
die ik anders zo gemakkelijk vond
zij schieten mij nu niet te binnen.

`k Zit maar wat te staren,
om ergens in het niets
de contouren van een gedicht te ontwaren,
maar nergens zie ik iets.

Ik ben vanavond helemaal leeg
er was geen regel waar ik vat op kreeg,
wat moet ik nu beginnen
om de eerste regel te verzinnen.

Als die mij te binnen schiet;
vanuit de leegte in mijn hoofd.
Al is het dan geen levenslied;
ik breng dan toch iets, zo als beloofd.

Want voor wij allen slapen gaan,
mag ik de welterusten groet niet overslaan.
Slaap zacht mijn schrijversvrienden en dinnen
opdat ge uitgerust de nieuwe dag weer kunt beginnen.


Dd
J. 

 

tussenvoegsel

 

Inspiratiebron
 
Ja ...... wat is mijn inspiratiebron
als ik dat expliciet zeggen kon;
dan lag daar impliciet in opgesloten,
dat ik behoorde tot de echte groten.
 
Heel vaak is het de natuur
die mij er toe zal drijven,
haar kleurrijk te beschrijven.
Want die bewonder ik elk uur.
 
  Zo ook de vogels in de lucht
volg ik poëtisch op hun vlucht
         maar ook de maan, de sterren en de zon,
   fungeren vaak als inspiratiebron.
 
  Maar ook een mooie vrouw
 kan mij inspireren
haar dichterlijk te profileren
als ik haar aanschouw.
                      
Verder vind ik poëtische adoratie in al wat leeft,
doch bovenal is het de zee die mij inspiratie geeft
die zal mij altijd blijven fascineren
en mij tot dichten inspireren.
DdJ. 

tussenvoegsel


Mijn beste gedicht
,


is nog niet ontsproten aan mijn brein
hier op heeft u nog geen zicht
daar de strofe er nog niet zijn.

Mijn beste gedicht
,
wil ik mij uiten dan sla ik steeds dicht
maar het zit in mijn hoofd
`t komt zoals ik u heb belooft.

Mijn beste gedicht
,
het komt al in `t zicht
ik moet het alleen nog schrijven
maar `t zijn nu mijn vingers die verstijven.

Mijn beste gedicht
,
moet er één zijn met gewicht
waarin ik al mijn gevoelens leg
en met weinig woorden heel veel zeg.

 Mijn beste gedicht
,
is aan de mensheid gericht
maar het gedicht wat ik nog moet schrijven
dat, zal altijd wel mijn beste gedichtje blijven.

Dd
J. 

 

 

 

tussenvoegsel

 

 

Mijn Hoeksche Waard
                                                                                                                                                                                           
De Hoeksche Waard
staat op de kaart,
omzoomd door Oude Maas en Hollandsdiep
nog evenzo als God het schiep.
 
Al hebben wij geen zee en strand,
geen bossen en geen heide.
De schoonheid zit hem in het polderland,
met zijn molens, akkers en zijn weiden.
 
De boer trekt er de vore
straks groeit daar het goudgeel koren.
Ziet men daar de wind over gaan
dan lijkt het golvend graan gelijk een oceaan.

DdJ. 

 

Dit gedicht is in het kader van een expositie van
het Hoekschewaards Landschap op een raam
van hun gebouw het Klein profijt geétst.

 

 

tussenvoegsel

 

De Polder

 
 
Nergens wordt het polderlandschap 
mooier  weer gegeven,
dan langs Neerlands dreven  en kreken.
Hier raakt men nooit op uit gekeken
.

Schuin over de kreek gebogen
staan wilgen nog net op het droge,
met takken die naar de wolken reiken,
in `t water hun spiegelbeeld te bekijken.

Terwijl eenden snebberend het water zeven
 op zoek naar eetbaar leven,
een vis spartelt met veel geklater,
net even boven het water.

Een witte wolkenpartij
glijd zachtjes aan de kreek voorbij.
Het is een toonbeeld van landelijke rust
als ware het voor jaren in slaap gesust.


Dd
J. 

 

tussenvoegselterug naar boven

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op:
woensdag 10 - 11 - 2017